TJÄNSTER


BESKÄRNINGSKURSER

Det är alltid en bra idé att stärka sina medarbetares kompetens och utbildning. Kraven från kunder och upphandlare på utbildad personal ökar. I fler upphandlingar ställs krav på att personal som utför beskärning ska ha utbildning.

Trädgårdscoach.se kan erbjuda högklassig utbildning och beskärningshandledning på dina egna villkor. Vi kan skräddarsy utbildningar eller handledningskurser för dig, hur din verksamhet än ser ut. Vanligast är en kombination av teoretisk och praktisk handledning. Kurser erbjuds för yrkesversamma parkarbetare, kyrkogårdsarbetare, anläggare och fastighetsskötare inom kommunala, privata, statliga eller stiftelseägda förvaltningar. Hur du vill ha kursen upplagd är helt upp till dig, men nedan finns ett exempel på hur det kan se ut:

Exempel på 2-dagarskurs i beskärning och trädvård


FÖREDRAG

Känner du eller din förening, skola eller utbildning behov av inspiration och kunskap? Trädgårdscoach.se kan erbjuda kortare eller längre föredrag i allmänhet om trädgård men i synnerhet om träd, beskärning, trädvård./p>


TRÄDVÄRDERING

Har du ett träd som blivit skadat, vandaliserat eller ska fällas? Behöver du en värdering gjord för eventuell ersättning i skadeståndsmål eller försäkringsärende? Träd och buskar kan värderas som vilket objekt som helst. Att sköta och vårda ett träd kostar mycket pengar. Att ett träd därför bygger upp ett ekonomiskt sakvärde är därför inte så konstigt. Trädgårdscoach.se har möjlighet att utföra trädvärdering enligt värderingsmetoderna Koch och Uniforma. Metoden Koch är en detaljerad tysk värderingsmodell översatt till svenska förhållanden och prövad i svensk domstol med framgång. Metoden Uniforma är en enklare och mer översiktlig värderingsmodell.


BESKÄRNING

Behöver du beskärningshjälp med dina fruktträd eller andra träd? Inga problem! Jag hanterar det mesta och kan även ge dig bra tips om vad du bör tänka på inför framtiden. Har ett större träd som behöver fällas kan jag även lösa detta, antingen själv eller i samarbete med arborister och professionella trädfällare.

Min utgångspunkt när det gäller beskärning är alltid att fråga varför beskär vi träd. Ja, varför gör vi det?

Oftast beror det på att man tycker att trädet har blivit för stort. Men jag anser att det är fel svar på frågan. Träden blir inte för stora. Det är planteringsplatsen som är för liten. Därför bör man alltid se till att välja planteringsplats med häsnyn till trädets slutstorlek. Ett träd mår bäst om det får utvecklas utan några storleksbegränsande beskärningsåtgärder. En storleksreducerande beskärningsåtgärd är nästan alltid av ondo. Dels hindrar du trädets normala utveckling, dels bygger du in ett skötselmoment i trädet som alltid kommer ta tid att utföra. Och eftersom tid är pengar, kan man säga att du gör en dålig investering.

Vad gör jag för beskärning då? Huvudsakligen beskär jag på trädens egna vilkor, dvs plockar bort grenar som trädet för eller senare hade valt bort själv. Döda, skadade eller skuggade grenar. Om någon form av storleksreducerande beskärning ska genomföras måste man fråga sig om man tycker det är värt det. Eller stör trädet dig så mycket kanske det är lika bra att fälla det. Kanske ska man välja att plantera ett träd som inte blir så stort? Detta hjälper jag dig gärna med.

Fruktträdsbeskärning är också ett specialfall. Varför beskär vi fruktträd? Inte för att få MER frukt, utan för att få BÄTTRE frukt. En frukt som sitter luftigt och torrt med god chans att få solljus på sig utvecklas till en godare, större och friskare frukt. Färre frukter på ett träd gör också att energin hos ett träd kan fördelas till färre antal frukter vilket gör dem större. Kontakta gärna mig så hjälper jag dig med dina fruktträd!

Kontakta mig


PARK- OCH TRÄDGÅRDSKONSULT

Trädgårdscoach.se erbjuder konsulttjänster som rör det mesta inom park- och trädgård. Vare sig det gäller trädvårdsplaner, upphandlingar, tekniska skötselplaner eller egenkontrollsprogram för parkskötsel är ni välkomna att kontakta


Flower
© Birger Ekenstierna 2012 xhtml 1.0 T / css 3 Hemsida: Axel Tojo